Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Perhoon ollaan suunnittelemassa kahta tuulivoimapuistoa Alajoen ja Limakon alueille. Alun perin oli ajatuksena, että näille molemmille alueille rakennettaisiin yhdeksän tuulivoimalaa. Limakon osalta alkuperäistä ajatusta viedään edelleen eteenpäin, mutta Alajoen osalta hanke on muuttunut niin, että tällä hetkellä esitetään toteuttamisesta 7 voimalan alueena.

Alajoen osayleiskaava ehdotus.

Limakon osayleiskaava ehdotus

Kartta