Nousiaisten kunta
 Rakenneyleiskaava


RAKENNEYLEISKAAVA-AINEISTO

Selostus
Kaavakartta

 • Liite 1 - osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Liite 2A - ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
 • Liite 2B - ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
 • Liite 3 - ote hyväksytystä maakuntakaavasta
 • Liite 4 - kaavoitustilanne
 • Liite 5 - maanomistus
 • Liite 6 - tilastoalueet
 • Liite 6B - taajamat, kylät
 • Liite 7A - vesihuolto, koko kunta (1:75000)
 • Liite 7B - vesihuolto, taajama (1:20000)
 • Liite 8 - maiseman yleispiirteet
 • Liite 9 - luonto
 • Liite 10 - muinaisjäännökset
 • Liite 11 - uusien asuntoalueiden vertailuperusteet
 • Liite 12 - asuntoaluevertailu
 • Liite 13 - uusien yritysalueiden vertailuperusteet
 • Liite 14 - yritysaluevertailu
 • Liite 15 - kaavan laatijan vastine
 • Liite 16 - kaavoitusohjelma vuosille 2012-2020
  Muista tyhjentää väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä
  Avoimen sivun päivitys:   Internet Explorer ja    Mozilla Firefox F5