Suurenna  Pienennä  Pan  
1:500
1:2 000
1:5 000
1:20 000
1:1 000
1:4 000
1:10 000

Tulostettava
ote:

Kaavamerkinnät
Info

Kaava-alueet
Kaavayhdistelmä

Toholammin kunta
kaavayhdistemä
Aineisto päivitetty palvelimelle 18.08.2010 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:28 158           7074944.530, 2512657.890 (p, i)
          Tiedot vahvistamatto-
masta kaavayhdistel-
mästä, tarkista tiedot
kunnanvirastosta