Kaavamerkinnät

Tontit
       VAPAA / VARATTU

Tontit alueena

Kaava-alueet
Ilmakuva

Kaavayhdistelmä


  Sotkamon kunta
  Tontin myynti ja kaavamerkinnät
Tulosteen mittakaava:
 

Tulostettava
ote:
Aineisto päivitetty palvelimelle 23.10.2017
Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:51 335           7115403.500, 28516197.000 (p, i)
          
Pohjakartta, kaavayhdistelmä © Sotkamon kunta
ilmakuva            © MML 5/2016