Kaavamerkinnät

Tontit
       VAPAA / VARATTU

Tontit alueena

Kaava-alueet
Ilmakuva

Kaavayhdistelmä


  Sotkamon kunta
  Tontin myynti ja kaavamerkinnät
Tulosteen mittakaava:
 

Tulostettava
ote:
Aineisto päivitetty palvelimelle 25.08.2017
Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:70 711           7116155.000, 3565015.000 (p, i)
          
Pohjakartta, kaavayhdistelmä © Sotkamon kunta
ilmakuva            © MML 5/2016