Suurenna  Pienennä  Pan  
1:500
1:2 000
1:5 000
1:20 000
1:40 000
1:100 000
1:1 000
1:4 000
1:10 000
1:30 000
1:50 000

Tulostettava
ote:

Info

JVteksti
VJteksti
JV-runkoj
VJ-runkoj
Pohjakartta

Aineisto päivitetty palvelimelle 08.06.2005 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:268 001           7063500.000, 3444500.000 (p, i)
          Ennen kaivuutöihin
ryhtymistä ota yhteys
johtolinjan haltijaan